Havets silverHavets silver

Havets silver är ett dokumentärfilmprojekt. Syftet är att med utgångspunkt från fiskesamhällen utmed Norrlandskusten och deras välbevarade Gävlebohamnar med sina fiskarkapell belysa den tidvis dramatiska kampen om strömmingen. Syftet är också att genom produktionen visa på Norrlandskustens unika natur och andra miljöer för att skapa intresse för att besöka dessa platser.


I Norrland finns en koncentrerad sammanfattning av Sveriges samhällsutveckling från 1500-talet och därefter. Det finns möjlighet att i detalj studera i stort sett vad som helst i denna utveckling från 1500-talet till nutid, allt från kungamakten ner till den enskilde. Det är också utmed Norrlandskusten industrialismen tar fart. Järn från främst Norrlandskusten stod under 1600- och 1700-talet för 70 procent av Sveriges exportinkomster. Under 1800-talet blir produkter från träindustrin utmed Norrlands kust och älvar Sveriges viktigaste exportvara. Utan fisket av strömming hade detta inte varit möjligt. Den centrala roll i denna utveckling som Bottenhavets och Bottenvikens kuststräckor haft är idag i stort sett bortglömd och okänd för de flesta. Men strömmingen har i allra högsta grad varit havets silver.


Det var främst fiskare från Gävle, Roslagen och platser runt Mälaren som bedrev fjärrfiske i de rikliga fiskevattnen. Så småningom uppkom eskalerade konflikter mellan fiskarna och de landägande bönder som tog ut allt högre avgifter (landlega). De ansåg sig vara ägare till fiskevattnen. Gustav Vasa löste bryskt dessa konflikter 1545. Han beslutade att fiskevattnen var ”konungens rätta allmänningar”.


Det var kungen och kronan som skulle ha ersättning och ingen annan. I ett nytt kungabrev 12 år senare gav han Gävles fiskare ensamrätt till fisket längs Norrlandskusten mot att de beskattades med var tionde tunna saltad strömming. Efter detta beslut följde rättsliga strider och krav om ingripande från Kungl. Maj:t i flera hundra år. Det fattades flera motstridiga beslut och tillkom nya kungliga privilegier fram till 1773 då dessa upphörde helt.

Men även efter 1773 var det huvudsakligen Gävlefiskare som lämnade sin hemstad vid islossningen och seglade till sina Gävlebohamnar utmed Norrlandskusten. De återvände inte förrän höststormarna blev för besvärliga. Under halva året levde de i små fiskesamhällen på otillgängliga delar av fastlandet och på öar utmed Norrlandskusten.


På dessa platser byggde de kapell för gudstjänster, sammankomster och vinterförvaring av fiskeredskap. De äldsta av dessa kapell är välbevarade och byggda i början av 1600-talet. Fjärrfiskets historia är fylld med rikliga detaljer om vårt samhälles utveckling från 1500-talet fram till 1914 då den siste Gävlefiskaren Erik Wilhelm Högberg sista gången lämnade Skeppsmaln utanför Örnsköldsvik.

IMG_9072
IMG_0832
IMG_1770-2
IMG_2678
IMG_0789
IMG_0373-2
IMG_1834
IMG_2678-2
IMG_0768
IMG_0942
IMG_8078
SVARL795-2
Sv868916
IMG_0566

Haveno AB - Strömmande bilder  

Järnvägsgatan 34

671 31 ARVIKA

info@strommande-bilder.se

Org. nr. 556334-7615

Tel 0570-10855

© Haveno AB, all rights reserved