Vår historia

Vår historia

Företagets har en lång historia och är ett av Sveriges äldsta produktionsbolag. Den började 1980 med en enskild firma, som blev ett handelsbolag 1984, Namnet var då Sigma Film. Aktiebolaget registrerades den 11 november 1988. Vi fick inte behålla namnet eftersom Bolagsverket bedömde att det fanns risk för sammanblandning med den i Sverige registrerade japanska objektivtillverkaren Sigma. Företaget fick därför namnet Amfora Film AB. Därefter har företaget fått ett nytt namn i viktiga milstolpar i utvecklingen.

Från Amfora till Panthera

Med namnet Amfoa Film arbetade vi till 2002. Företaget hade då vuxit ordentligt och var då ett av Västsveriges största produktionsbolag. 


Vi var ett av de första företagen i Sverige som arbetade med webb-baserad utbildning i stor skala. Den verksam­heten blev så omfattande att vi bildade ett dotterbolag 2003 – Amfora Training AB – för att enbart utveckla och producera webb-baserade kurser, bland annat för Karolinska Institutet, och landsting.


Samtidigt bytte moderbolaget namn till Panthera Film & TV AB och fortsatte en omfattande tv-produktion, framför allt inom området folkhälsa.


I samband med ett flerårigt och omfattande webb-baserat utbildningsprojekt i Amfora Training AB växte också detta arbete i sådan omfattning att den kunde bli en helt fristående verksamhet som avyttrades 2008.

Haveno och Strömmande bilder

Vi heter numera Haveno AB. Film- och tv-pro­duktion har fått en eget namn: Strömmande bilder. Haveno är esperanto och betyder hamn.  Det är också vår målsättning, att vara en hamn för en mångfacetterad verksamhet.


Efter några år i Härnösand är vår bas nu Arvika i Värmland. Inriktningen är fortrfarande samhällsorienterad dokumentär, både historisk och nutidsspeg­ling. Detta förverkligar vi både med våra tidigare viktiga samarbetspartners i Västernorrland och nya i Värmland. Bland dem finns Amatör­teatrarnas Riksförbund Västernorrland, Fiskevistet i Skeppsmalen och Ulvö Museum. Tillsammans gräver vi i södra Norrlands rika kulturskatt. Vi hoppas att kunna bidra något till att öka kun­skapen om vår hotande men långt ifrån hopplösa havsmiljö.


I Värmland har bland annat projektet S:t Olav och hans likar utökats till att även omfatta pilgrimslederna genom Värmland till Nidaros.Film och annat

Fram till 1994 arbetade vi med beställningsfilm och uppdrag. Det senare innebar en bredd i verksamheten från illustration Bra Böckers Stora Läkarlexikon till redaktionellt arbete på Regeringskansliet. 


Även om film- och tv-produktion är huvudinriktningen bedriver Haveno AB också verksamhet under namnen Härnökonst och Härnöhälsa. Härnökonst arbetar bland annat med grafisk formgivning och Härnöhälsa med konsultverksamhet inom området hälsa.

Priser och utmärkelser

Innan företaget övergick till huvudsakligen tv-produktion deltog vi i flera filmfestivaler och fick många priser och utmärkelser. 

Böcker

Att göra film är mycket mer läsa och skriva än att filma och redigera. Varje produktion genererar högvis med papper och på dem skriven text. Till några av våra produktioner har det också blivit böcker från en del av det skrivna materialet. Några böcker har kommit till alldeles för sig själva. Till en del av våra tv-produktioner har vi också gjort studiehandledningar.


Fortfarande utgår det vi gör från skriven text i forma av projektbeskrivningar och bakgrundmaterial. Vi planerar också för nya böcker med ankntning till våra pågående produktioner.

Tidigare kunder och samarbetspartners

Under verksamhetsåren sedan 1984 har vi haft många kunder och samarbetspartners. Bland dessa kan särskilt nämnas Försvarsmakten, Sveriges Lantbruksuniversitet, Svensk Husdjursskötsel, FN, Kustbevakningen, Nobelpharma AB (numera Nobel Biocare), The Institute for Applied Biotechnology, Brånemrk Osseointegration Center, Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU), Folksam, AMF Försäkring, Prevent, Karolinska Institutet, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, Sveriges Utbildningsradio,  Studentlitteratur, Sveriges Television, Samverkansförbundet Uppsala län. 

Hela världen som arbetsplats

Sedan starten har vi haft inspelningar på alla kontinenter utom Antarktis. Vi har varit i de flesta eoropeiska länder, Ryssland, Turkiet, Syrien, Egypten, Jodanien, Israel, Canada, USA, Brasilien, Australien och Hong Kong. Vi har gjort  in- och utklareringar av utrustning vid hundratals gränspassager och klarat oss utan några olösliga problem. Hitills har inte någon enda liten del av vår utrustning förlorats eller stulits. Vi vet hur man hanterar situationen då teamet landra i Neapel och det visar sig att utrustningen är på väg med flyg till Sngapore.

Från broschyr till företagets 20-årsjubileum 2004.

Haveno AB - Strömmande bilder  

Järnvägsgatan 34

671 31 ARVIKA

info@strommande-bilder.se

Org. nr. 556334-7615

Tel 0570-10855

© Haveno AB, all rights reserved